گرمخانه غذا

گرمخانه غذا دمساز به صورت گازی و برقی برای تجهیز آشپزخانه های صنعتی و رستوران و فست فود

طراحی و اجرا - گرامانو