توضیحات

اجاق وک برقی مناسب برای آشپزخانه های صنعتی رستوران ها

محصولات دیگر

طراحی و اجرا - گرامانو