توضیحات

اسکوپ بستنی وسیله ای است که میتوانید با آن توپهای کوچک از بستنی را با سلیقه ی خود برای سرو آماده نمایید.

محصولات دیگر

طراحی و اجرا - گرامانو