توضیحات

بار و کانتر سرد مناسب استفاده در خط سلف سرویس و بوفه و همچنین در صنایع غذایی مختلف که دارای خط سلف سرویس می باشند

محصولات دیگر

طراحی و اجرا - گرامانو