توضیحات

سبد ماشین ظرفشویی مناسب برای نگهداری بشقاب و ظروف، جهت استفاده در آشپزخانه صنعتی و مراکزی که از ماشین ظرفشویی صنعتی استفاده می کنند

محصولات دیگر

طراحی و اجرا - گرامانو