توضیحات

سبد ماشین ظرفشویی مناسب برای نگهداری لیوان، جهت استفاده در آشپزخانه صنعتی و مراکزی که از ماشین ظرفشویی صنعتی استفاده میکنند

محصولات دیگر

طراحی و اجرا - گرامانو