توضیحات

سوسیس پر کن برند مینروا (امگا) با سه مخزن  33، 22و  45لیتري و  3سري متفاوت  20،14و 30 میلیمتر 

محصولات دیگر

طراحی، اجرا و سئو "دو هشت" dohasht

www.dohasht.com

whatsapp-image