توضیحات

میکسر قنادی مناسب برای آشپزخانه های صنعتی و قنادی و آماده سازی غذا

محصولات دیگر

طراحی و اجرا - گرامانو