توضیحات

میکسر طرح پایه بلند برند سپه کار مناسب برای تولید انواع خمیر در مراکز غذایی و آشپزخانه صنعتی

محصولات دیگر

طراحی و اجرا - گرامانو