توضیحات

میکسر چندمنظوره برند سپه کار 50 لیتر برای تولید انواع خمیر در مراکز غذایی و آشپزخانه صنعتی

محصولات دیگر

طراحی و اجرا - گرامانو