بید خلیج فارس

فیلم های پروژه

پروژه بید خلیج فارس را در زیر مشاهده کنید. شرکت پالایش گاز بید بلند خلیج فارس یکی از معتبر ترین شرکت های فعال در حوزه صنعت پتروشیمی می باشد. خط سلف سرویس استیل سالن غذا خوری این شرکت توسط شرکت دمساز صنعت سلامت تولید گردیده است.

کانترهای سلف سرویس استیل به کار رفته در خط کانتر توزیع غذای این شرکت همانطور که در فیلم قابل مشاهده است ساخته شده از استیل و دارای ریل و رف و نور مخفی می باشد.

کانترهای سلف سرویس به کار رفته در این پروژه شامل کانتر قاشق و چنگال سلف سرویس به همراه نور مخفی، کانتر ساده سلف سرویس به همراه ریل و رف و نور مخفی، کانتر گرم سلف سرویس به همراه ریل و رف و نور مخفی و کانتر سرد سلف سرویس به همراه ریل و رف و نور مخفی می باشد.