توضیحات

کباب پز تابشی رومیزی سالاماندر برقی 20 سیخ برای تعداد زیاد کباب مورد استفاده قرار میگیرد

محصولات دیگر

طراحی و اجرا - گرامانو