توضیحات

کالباس بر 35 سانت برند براکس دستگاه برش کالباس مناسب برای مصارف مراکز غذایی، مراکز توزیع محصولات پروتئینی

محصولات دیگر

طراحی و اجرا - گرامانو