اسپرسو ساز

اسپرسو ساز مناسب برای کافی شاپ، اسپرسوساز مناسب برای رستوران، اسپرسو ساز مناسب برای بیمارستان، اسپرسو ساز مناسب برای هتل، اسپرسو ساز مناسب برای دانشگاه و ...

طراحی و اجرا - گرامانو